Tag Archives: Tấn công lừa đảo

Tin tặc chiếm đoạt các chuỗi email trả lời trên các máy chủ Exchange chưa được vá để phát tán phần mềm độc hại

Một chiến dịch lừa đảo email mới đã được phát hiện sử dụng chiến thuật chiếm quyền điều khiển cuộc trò chuyện để đưa phần mềm độc hại đánh cắp thông tin IceID vào các máy bị nhiễm bằng cách sử dụng các máy chủ Microsoft Exchange chưa được vá …

Read More »