Tag Archives: wordpress

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Centos 7

WordPress là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để hỗ trợ việc xây dựng Wedsite và blog một cách nhanh chóng, được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng hệ quản trị cơ sở dử liệu MyQSL. Nó được rất nhiều người ủng hộ …

Read More »

Đặt mật khẩu truy cập cho WordPress wp-admin

bảo vệ wordpress admin bằng http authentication

Bảo vệ thư mục wp-admin và wordpress dashboard bằng file .htaccess là một “thủ tục” quan trọng trong khi dựng site. Nếu hacker có thể truy cập vào wordress dashboard, họ có thể phá hoại mọi công sức của bạn. Một lớp bảo vệ dưới máy chủ có thể ngăn …

Read More »