Thủ thuật máy tính

Một số cách làm tròn số trong Excel

cách làm tròn số trong Excel

Đối với dân văn phòng phục vụ công việc tính toán, công cụ Excel được sử dụng rất nhiều. Trong quá trình tính toán có phép nhân chia thì kết quả không thể tròn trịa mãi và việc làm tròn là cần thiết. Để làm tròn số trong Excel thì …

Read More »