Thủ thuật máy tính

Khắc phục lỗi mất hết icon trên win 10

shortcut bị mất biểu tượng

Vì sao bỗng nhiên máy bị mất hết icon trên desktop? Tình trạng máy tính bị mất các biểu tượng icon là do chúng bị ẩn đi vì người dùng sơ ý thiết lập. Để hiển thị các biểu tượng icon này trở lại bạn chỉ cần ấn chuột phải …

Read More »