Learning Center

Learning Center – Các bài viết học thuật. Nơi bạn có thể học được nhiều thứ mới khác với thường ngày.

Fault tolerance là gì

Fault tolerance là gì? Fault tolerance đề cập đến khả năng của một hệ thống (computer, network, cloud cluster,) có khả năng tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn khi một hoặc nhiều thành phần của nó gặp sự cố. Mục tiêu của việc tạo ra một hệ …

Read More »