Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos

Mở đầu

Zabbix là gì?

Zabbix là một phần mềm doanh nghiệp mã nguồn mở giám sát các mạng và ứng dụng, được tạo ra bởi Alexei Vladishev và được công bố lần đầu tiên vào năm 2001. Nó được thiết kế để giúp admin mạng giám sát và theo dõi tình trạng của các dịch vụ mạng, máy chủ và phần cứng mạng khác một cách thông minh nhằm đảm bảo hệ thống luôn luôn được ổn định. – Theo Wikipedia

Trong bài lab, ta sẽ triển khai cài đặt từ source, rất cơ động để triển khai trên nhiều hệ điều hành khác nhau (centos, ubuntu, debian…).
zabbix monitoring system - hướng dẫn cài đặt zabbix

 

Các thành phần của zabbix bào gồm:

  • Zabbix Server
  • Zabbix frontend (chạy trên webserver LEMP hoặc LAMP)

Nếu bạn nào đã thạo cài webserver thì có thể bỏ qua bước cài đặt này, còn trong bài viết chúng ta sẽ cài đặt mọi thứ từ đầu.

Chuẩn bị hệ thống:

Vmware image: CENTOS 6.9, IP: 192.168.32.142

Hướng dẫn cài đặt zabbix server

Cấu hình tối thiểu để cài zabbix:

Name Platform CPU/Memory Database Monitored hosts
Small CentOS Virtual Appliance MySQL InnoDB 100
Medium CentOS 2 CPU cores/2GB MySQL InnoDB 500
Large RedHat Enterprise Linux 4 CPU cores/8GB RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL >1000
Very large RedHat Enterprise Linux 8 CPU cores/16GB Fast RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL >10000

Bước 1: cài đặt webserver.

Trong ví dụ, ta sẽ cài dặt webserver apache, PHP5.6 và MySql 5.6

Cài đặt MySql 5.6

Sửa Nội dung file /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo, dòng 27 sửa thành enable=1

Cài đặt MySql thông qua yum:

Chạy MySQL:

Cài đặt PHP 5.6

Mặc định, trên centos 6 chỉ có thể cài php5.3 qua yum, để cài php5.6 ta phải sử dụng repository khác.

Sửa Nội dung: /etc/yum.repos.d/remi.repo dòng 30 sửa enable=1

Xem tiếp:   Giám sát máy chủ bằng zabbix server qua agent

Cài đặt PHP 5.6 qua yum:

Cài đặt apache HTTP server:

Cấu hình lại thông số php trong file /etc/php.ini cho phù hợp với yêu cầu của zabbix:
Đổi port mặc định của webserver để tăng bảo mật:

Khởi chạy web server:

Kiểm tra web server & PHP đã chạy chưa:

Bước 2: Cài đặt zabbix server & zabbix agent

Tải source Zabbix:

Các phiên bản Zabbix có thể tại tại:
https://sourceforge.net/projects/zabbix/files/
Tải Bản mới nhất: 3.4.2:
https://sourceforge.net/projects/zabbix/files/ZABBIX%20Latest%20Stable/3.4.2/zabbix-3.4.2.tar.gz

Xả nén bộ cài:

Cài đặt Cơ sở dữ liệu cho Zabbix

* Tạo CSDL zabbix:

* Import cấu trúc CSDL của zabbix :

Build Zabbix server và cấu hình:

* Cài đặt các thư viện cần thiết để build source:

Xem tiếp:   Hướng dẫn cài đặt sms gateway với usb 3g

* Tiến hành build source:

* Sửa file /etc/zabbix/zabbix_server.conf thành:
* Sửa file /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf thành:
* Tạo file init script: /etc/init.d/zabbix-server
*Tạo file init script: /etc/init.d/zabbix_agentd có nội dung:

* Chạy server & agent:

Cài đặt zabbix web frontend:

* Copy frontend source code vào thư mục chứa website:

Kết thúc việc cài đặt zabbix, tiếp theo t a sẽ cấu hình zabbix frontend kết nối với zabbix_server

Bước 3: Cấu hình zabbix Frontend.

Truy cập địa chỉ http://192.168.32.142:8889/zabbix

Sử dụng đăng nhập mặc đinh:

username: Admin

Password: zabbix

Cấu hình theo hình ảnh:

Next Prev
Welcome Screen  |  hướng dẫn cài đặt zabbix
Kiểm tra thông số |  hướng dẫn cài đặt zabbix
Kết nối với DB | hướng dẫn cài đặt zabbix
Kết nối Zabbix Server | hướng dẫn cài đặt zabbix
Confirm | hướng dẫn cài đặt zabbix
Finish! | hướng dẫn cài đặt zabbix
Login Screen | hướng dẫn cài đặt zabbix
Configure host | hướng dẫn cài đặt zabbix
Next Prev

Kết Luận

Qua một bài viết dài, chúng ta đã nắm được cách cài đặt zabbix server và cấu hình client bằng zabbix agent. Nếu bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm có thể theo dõi thêm một số bài viết sau: cách monitor server /linux bằng agent, snmp, cấu hình gửi cảnh báo qua mail, sms.

Với bạn nào “lười” cài đặt từ source code, mình có build 1 script cài đặt tự động trên debian 9: các bạn có thể tham khảo.

Xem thêm ứng dụng zabbix vào: Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm môi trường với Zabbix hoặc Giám sát máy chủ bằng zabbix server qua agent

zabbix_auto.sh

 

 

Related Posts

Check Also

Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm môi trường với Zabbix

Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm môi trường với Zabbix

Nhiệt độ và hơi ẩm là kẻ thù của mọi loại thiết bị điện tử, …

6 comments

  1. Pingback: Giám sát máy chủ bằng zabbix server qua agent - Blog quản trị hệ thống

  2. Pingback: Thiết lập cảnh báo hệ thống bằng zabbix qua email - Blog quản trị hệ thống

  3. Pingback: Thiết lập cảnh báo hệ thống bằng zabbix qua sms - Blog quản trị hệ thống

  4. Pingback: Thiết lập cảnh báo hệ thống bằng Zabbix qua SMS | bmkhoi

  5. Pingback: Hướng dẫn cài sms gateway với usb 3g - Blog quản trị hệ thống

  6. Pingback: Thiết lập cảnh báo hệ thống bằng zabbix qua sms | Cong Nghe Thong Tin - Quang Tri He Thong

Leave a Reply