Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Centos 7

là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để hỗ trợ việc xây dựng Wedsiteblog một cách nhanh chóng, được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng hệ quản trị cơ sở dử liệu MyQSL. Nó được rất nhiều người ủng hộ vì dễ sử dụng và nhiều tính năng hữu ích.

Chuẩn bị:

  • 1 máy chạy hệ điều hành Centos 7
  • Để thực hiện cài đặt WordPress, trước hết bạn phải cài đặt Nginx, MySQL, PHP( LEMP)

Tiến hành cài đặt:

Phần 1: Cài đặt Nginx, MySQL, PHP ( LEMP)

Bước 1: Kiểm tra tắt Selinux:

Ta sử dụng câu lệnh để kiểm tra trạng thái của Selinux:

Nếu Selinux ở trạng thái Disabled thì ta tiến hành chuyển qua bước tiếp theo.

Trong trường hợp Selinux vẫn đang ở trạng thái Enabled thì ta tiến hành tắt Selinux:Để tắt chức năng dịc vụ Selinux ta sẽ chỉnh sửa lại file /etc/selinux/config

Thay đổi giá trị cấu hình SELINUX sang disabled.Thoát ra và lưu lại bằng :wp

Bạn cần reboot lại hệ thống để áp dụng cầu hình Selinux mới:

Bước 2:

  • Kiểm tra phiên bản Mariadb:

Hiện tại đã có sẵn bản mariadb 5.5 định cài ta tiến hành cài đặt luôn:

Sau khi cài đặt ta tiến hành cho chạy luôn bằng lệnh:

Tiếp đến ta tiến hành tạo database:

Thực hiện đổi password root của SQL và tăng bảo mật:

Password root chưa đặt nên ấn enter để tiếp tục và đặt password root.

Sau khi xong thiết lập, chạy SQL console để tạo db:Đăng nhập tài khoản root và tạo user + Database cho site:

Tạo Database và gán quyền truy cập cho user từ localhost:

Bước 3:

Ta tiến hành cài đặt REMI Repo:

Tiếp theo ta sẽ cài PHP7.0 để có hiệu xuất cao nhất khi sử dụng:

Sửa file remi-php70.repo

Sửa enable = 0 thành enable = 1 và save lạiCài PHP:            

Sau khi cài đặt xong, kiểm tra version php bằng lệnh:

Cũng có thể kiểm tra các php module bằng lệnh:

Bước 4:

Cài đặt nginx:

Xóa file config mặc định:

Tạo lại file config với nội dung sau:  /etc/nginx/nginx.conf

Xóa các folder sau:

Tạo lại các folder tương ứng:

Tạo file /etc/nginx/conf.d/php-fpm.conf có nội dung sau:

Tạo các rules tăng bảo mật cho wordpress:

File: /etc/nginx/conf/security.conf chặn các request bẩn:

File /etc/nginx/conf/staticfile.conf Tạo rule cache các file tĩnh.

Cấu hình cho php-fpm:

Sửa file  /etc/php-fpm.conf thành nội dung sau:

Xóa các file trong folder /etc/php-fpm.d/ và tạo file config  /etc/php-fpm.d/www.conf  mới với nộ dung sau:

Thay đổi một số thông số trong file php.ini để phù hợp với worpress:

Phần 2: Tạo file cấu hình site cài đặt WordPress

Tạo File cấu hình cho doamain testwp.com tại: /etc/nginx/conf.d/testwp.com.conf có nội dung sau:

Test thử cấu hình: nginx –tChạy nginx php-fpm:

Mở port 80 cho http request:

Tạo public_html folder:

Tải wordpress bản mới nhất:

Giải nén và copy toàn bộ vào public_html folder đã tạo:

Cấp quyền đọc/ghi cho user nginx cho thư mục public_html:

Mở trình duyệt vào truy cập testwp.com

Thành công! Tiếp tục nhập thử thông tin database tạo lúc trước:

Vậy là xong!

Chúc các bạn thành công.

Mọi đóng góp xin comment bên dưới!

Chía sẻ bài viết
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Related posts

About Anh Nguyen

Check Also

Hướng dẫn ghim thư mục vào thanh Taskbar

Windows mặc định không cho phép người dùng ghim những thư mục trực tiếp trên …