hướng dẫn cấu hình httpd trên centos

 hay là chương trình máy chủ HTTP là một chương trình dành cho máy chủ đối thoại qua giao thức HTTP. Apache chạy trên các hệ điều hành tương tự như Unix, Windows, Novell Netware và các hệ điều hành khác. Nó có một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mạng web thế giới. Chính vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách và cấu hình chương trình này.

Phần 1: Cài đặt httpd

  • Ta tiến hành cài đặt httpd như sau:
Phần 2: Cấu hình httpd
  • Ta sử dụng dòng lệnh sau đây để vào thư mục cấu hình và tiến hành thay đổi thông tin:
  • Sau khi thay đổi ta lưu lại và thoát ra bằng lệnh “:wq”
  • Ta dùng câu lệnh sau để bắt đầu và kích hoạt httpd:
Xem tiếp:   sửa lỗi Không sử dụng được bàn phím, chuột khi Boot USB cài Win
  • Nếu Firewalld đang chạy, ta thục hiện thay đổi cho phép dịch vụ HTTP, HTTPD sử dụng 80/TCP
  • Tạo một trang để kiểm tra HTML đã hoạt động hay chưa:
  • Các bạn hãy mở trình duyệt và điều hướng theo đường dẫn http://your_server_ip_address/ (IP máy chủ của bạn). Nếu hiển thị như dưới đây thì ta đã hoàn thành:

hướng dẫn cấu hình httpd

Phần 3: Cấu hình httpd để sử dụng các tập lệnh PHP

  • Cài đặt PHP và cấu hình:
  • Tạo tiếp tục tạo một trang để kiểm tra PHP đã hoạt động hay chưa:
Xem tiếp:   RabbitMQ là gì? - Hướng dẫn cài đặt RabbitMQ trên Centos 7
  • Bạn mở trình duyệt và điều hướng theo đường dẫn http://your_server_ip_address/index.php (IP máy chủ của bạn). Nếu hiển thị thì PHP đã hoạt động.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Centos 7

Cài đặt MariaDB phiên bản 5.5

 

 

 

Related Posts

Check Also

login_mysql

Hướng dẫn cài Mysql 5.6 trên Ubuntu 20.04

Nếu đang sử dụng Ubuntu 20.x mà cần  cài MySql 5.6 để sử dụng thì …