Hướng dẫn cài Mysql 5.6 trên Ubuntu 20.04

Nếu đang sử dụng Ubuntu 20.x mà cần  cài 5.6 để sử dụng thì rất khó vì  Ubuntu 20.04 không hỗ trợ cài từ gói .  Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy cài đặt MySQL 5.6 từ bản build chung cho linux. Bài này Toiyeuit hướng dẫn chi tiết cách cài đặt MySQL 5.6 trên Ubuntu thông qua bản Generic Linux.

Chuẩn bị:

  • Ubuntu 20.x (Lý thuyết là mọi bản Ubuntu)
  • Kết nối internet (Để tải thư viện build)

Tiến hành cài đặt.

Bước 1: Cài đặt các thư viện cần thiết:

Bước 2: Tải bộ cài và giải nén.

Link tải thủ công: https://cdn.mysql.com/archives/mysql-5.6/mysql-5.6.51-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz

Bạn có thể tải về máy rồi upload lên server thủ công qua SCP hoặc WinSCP.

Làm trực tiếp trên VPS:

Chọn thư mục cài, tôi chọn: /opt/mysql-5.6. Nếu bạn chọn thư mục khác thì từ đoạn này bạn phải tự sửa các đường dẫn trong câu lệnh.!

Xem tiếp:   Cài đặt MariaDB phiên bản 5.5

Bước 3: Cấu hình Mysql.

Tạo group và user mysql:

Cài đặt MySQL bằng lênh:

Bước 4: Cấu hình Mysql Service trên Systemd system

Sửa file /etc/profile và thêm vào dòng sau vào cuối file:

 

Cài thư viện kết nối cho các phần mềm khác (php etc)

Cấu hình add thư viện MySQL vào hệ thống:

Sửa file: /etc/ld.so.conf thêm dòng:

Tạo file: /etc/systemd/system/mysqld.service

Nội dung:

 

Sửa file: /opt/mysql-5.6/my.cnf

Nội dung:

Chạy Mysql:

Xem tiếp:   Cách tắt SELinux trên CentOS

Kiểm tra service:

start services
start services

Bước 4: Bảo mật cho MySQL:

Mặc định, MySQL được cài đặt với password rỗng. Cần đặt password để bảo mật.

chạy:

mysql_secure_installation1 mysql_secure_installation1 mysql_secure_installation1
Login Mysql với mật khẩu đã đặt:

login_mysqlTổng kết

Vậy là đã cài đặt xong MySQL 5.6 trên Ubuntu 20.04 rồi !

Bài viết liên quan có sử dụng MySQL mà bạn có thể áp dụng là: Hướng dẫn cài đặt LEMP stack trên Ubuntu 20.04. Cách này cũng có thể áp dụng cho mọi bản linux khác nữa. Chỉ cần cài thêm các thư viện cần thiết theo bản distro linux mà bạn sử dụng

CHúc các bạn thành công!

Related Posts

Check Also

cài redis trên centos 7

Hướng dẫn cài redis trên centos 7 theo 3 cách khác nhau

Redis là một ứng dụng tuyệt vời khi được sử dụng làm cache. Nếu bạn …