Hướng dẫn cài đặt RabbitMQ trên Centos 7

là một message broker ( message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP – Advanced Message Queue Protocol. RabbitMQ được lập trình bằng ngôn ngữ Erlang. RabbitMQ cung cấp cho lập trình viên một phương tiện trung gian để giao tiếp giữa nhiều thành phần trong một hệ thống lớn. Nó sẽ nhận message đến từ các thành phần khác nhau trong hệ thống, lưu trữ chúng an toàn trước khi đẩy đến đích.

Dưới đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt RabbitMQ trên Centos 7.

Bước 1: cài đặt Epel repo

Bước 2: cài đặt Erlang

Sau khi cài đặt ta kiểm tra lại Erlang bằng lệnh:

Bước 3: Download và cài đặt RabbitMQ từ package

Bước 4: mở port trên Firewalld cho RabbitMQ

Bước 5: khởi động dịch vụ RabbitMQ

Bước 6: Bật module quản trị của RabbitMQ

Bước 7: Tạo 1 tài khoản để đăng nhập và gán quyền administrator cho tài khoản đó

Trong đó: 

admin: là tên user bạn muốn đặt.

adminipassword: là password bạn muốn đặt cho user.

Sau đó ta truy cập vào đường dẫn sau để thực hiện login vào trang giao diện của RabbitMQ:

 

 

Ta đăng nhập bằng accountpassword vừa tạo ở trên.

Sau khi đăng nhập ta sẽ thấy màn hình giao diện của RabbitMQ hiện lên.

Vậy là ta đã hoàn thành xong việc cài đặt RabbitMQ trên Centos 7.

Chúc các bạn thành công

Mọi đóng góp xin hãy comment bên dưới!

Chía sẻ bài viết
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Related posts

About Anh Nguyen

Check Also

Hướng dẫn ghim thư mục vào thanh Taskbar

Windows mặc định không cho phép người dùng ghim những thư mục trực tiếp trên …