Cài đặt kms server trên linux để kích hoạt bản quyền windows, office

KMS server là gì? vì sao dùng KMS server để kích hoạt windows?

Các công cụ fake KMS server để kích hoạt windows đã có từ lâu và được phần lớn anh em sử dụng để cài win dạo. Tuy nhiên việc sử dụng một số công cụ đó luôn tiềm ẩn nguy cơ dính backdoor làm lây lan virus trong hệ thống mạng nội bộ của công ty, của khách hàng, vì thế trong bài viết này mình sẽ hướng đẫn tự build kms server được chia sẻ trên Github.com nhằm tạo một server kích hoạt bản quyền windows an toàn để sử dụng lâu dài.

Tiếp theo bài trước, ý tưởng của mình là xây dựng một server “lightweight”, chạy vài dịch vụ cơ bản như: KMS, DNS, DHCP, Time server. Với cấu hình chỉ 128MB ram, 1 CPU, 200Mb HDD.

Tuy nhiên trong bài viết này, sẽ phải tải thêm bộ công cụ biên dịch mã nguồn cho nên HDD cho Vm cần tối thiểu là 500MB xem: Cài dặt alpine linux trên vmware

Các bản windows/office được hỗ trợ: https://toiyeuit.com/wp-content/uploads/2018/01/kms-windows-office.txt

Bắt tay vào làm thôi.

Cài đặt kms server trên linux để kích hoạt bản quyền windows, office

1. Cài đặt git, và công cụ biên dịch trên Alpine Linux

Link tải vlmcsd trên github:

https://github.com/Wind4/vlmcsd

2. Tiến hành build và cài đặt:

copy file đã build vào /usr/sbin/kmsd
Tạo file service:
Nội dung:

3. Mở Port TCP/1688 cho KMS service:

Sử dụng netstat để kiểm tra:
Service đã chạy và nhận request qua port 1688.

Tiến hành thử kích hoạt windows qua kms server vừa tạo

Sử dụng 1 máy ảo chạy windows 2008 r2 đã hết thời gian trial:

cài kms server trên linuxNhập thông số host kms vào windows:

cài kms server trên linuxNhập key KMS client vào máy :
Danh sách key KMS lấy ở đây: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867(v=ws.11).aspx

Xem tiếp:   Cài đặt alpine linux trên vmware

cài kms server trên linux

 

Kích hoạt bản quyền ta dùng lệnh:

cài kms server trên linux

Thông báo kích hoạt thành công, ta kiểm tra lại bằng lệnh

cài kms server trên linux

Đối với office, do có nhiều phiên bản với các thư mục khác nhau nên bạn phải tự tìm vị trí file ospp.vbs

Ví dụ với windows 64bit/MSO 2016/64bit:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs

Kiểm tra lại trạng thái office:

Chúc các bạn thành công

Related Posts

Check Also

login_mysql

Hướng dẫn cài Mysql 5.6 trên Ubuntu 20.04

Nếu đang sử dụng Ubuntu 20.x mà cần  cài MySql 5.6 để sử dụng thì …