Cài đặt MariaDB phiên bản 5.5

MariaDB là một sản phẩm mã đóng tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí với GNU GPL. MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL, để đảm bảo khả năng hỗ trợ về thư viện đồng thời kết hợp một cách tốt nhất với các API và câu lệnh của MySQL. MariaDB đã có công cụ hỗ lưu trữ XtraDB thay cho InnoDB, cũng như một công cụ lưu trữ mới, Aria. Mariadb thường dùng kết hợp với Webserver, PHP để tạo thành stack hoặc LAMP stack.

Dưới đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt MariaDB phiên bản 5.5.

Phần 1: Cài đặt MariaDB 5.5

  • Ta sử dụng câu lệnh để tiến hành cài đặt:
  • Sử dụng câu lệnh sau để vào thư mục và tiến hành thay đổi:
  • Lưu lại thay đổi và thoát ra bằng lệnh “:wq
  • Ta dùng câu lệnh để bắt đầu và kích hoạt MariaDB:

Phần 2: Cài đặt ban đầu cho MariaDB

  • Kết nối với MariaDB bằng root
Xem tiếp:   Hướng dẫn cài Mysql 5.6 trên Ubuntu 20.04
  • Nếu Firewalld đang chạy và MariaDB cũng được sử dụng từ các Máy chủ từ xa, bạn hãy cho phép dịch vụ MariaDB sử dụng 3306 / TCP.
Xem tiếp:   Hướng dẫn cài Mysql 5.6 trên Ubuntu 20.04
Vậy là đã xong

Chúc các bạn thành công!

xem thêm:

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Centos 7

hướng dẫn cấu hình httpd trên centos

Related Posts

Check Also

login_mysql

Hướng dẫn cài Mysql 5.6 trên Ubuntu 20.04

Nếu đang sử dụng Ubuntu 20.x mà cần  cài MySql 5.6 để sử dụng thì …