Tag Archives: LinkedIn

Tin tặc lén đưa phần mềm độc hại ‘More_Eggs’ vào hồ sơ xin việc được gửi đến các nhà quản lý tuyển dụng của công ty

Một loạt các cuộc tấn công lừa đảo mới cung cấp more_eggs Phần mềm độc hại đã được quan sát thấy tấn công các nhà quản lý tuyển dụng của công ty với lý lịch không có thật như một vật trung gian lây nhiễm, một năm sau khi các …

Read More »