Hướng dẫn install ssmtp centos 6

install ssmtp centos 6

SSMTP (Simple SMTP) là một phần mềm đưa thư từ máy local tới máy mail hub (smtp server). Trong bài viết ta sẽ install ssmtp centos để gửi email qua máy chủ thư của gmail ngay từ dòng lệnh linux, thay thế cho .

Bài viết tham khảo từ : https://wiki.archlinux.org/index.php/SSMTP

Bước 1: Cài đặt và cấu hình SSMTP Centos 6.

Download ssmtp centos và Cài SSMTP qua yum:

Bước 2: Cấu hình SSMTP gửi mail đến gmail

ssmtp configure with gmail

Bước 3: Kiểm tra việc gửi mail tới Gmail

Để gửi thư từ 1 ứng dụng đến gmail qua smtp server, ta phải bật chức năng Less secure apps (ứng dụng kém bảo mật hơn) trong gmail.

Xem tiếp:   Cài đặt kms server trên linux để kích hoạt bản quyền windows, office

Truy cập: https://myaccount.google.com/security#connectedapps

bật ứng dụng kém bảo mật hơn

Thử gửi mail từ dòng lênh:

gửi thành công đến gmail

 

Vậy là cấu hình đã hoạt động tốt.

Chú ý:

bản thân ssmtp không phải là server mail, nó đơn giản chỉ là công cụ “đẩy” email tới 1 smtp server khác. Sử dụng ssmtp rất đơn giản và có thể kết hợp với các ứng dụng khác trên hệ điều hành linux như: posfix, python, php… để gửi mail.

Nếu như thực hiện lệnh trên linux xong lỗi hãy tham khảo hoặc: Cách vô hiệu hóa SELinux trên CentOS

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: khôi phục dữ liệu trên Windows 10 nếu bạn lỡ xóa nhầm file hoặc đọc Cách sử dụng tmux trên Linux để biết thêm các lệnh trên linux.

 

Related Posts

Check Also

login_mysql

Hướng dẫn cài Mysql 5.6 trên Ubuntu 20.04

Nếu đang sử dụng Ubuntu 20.x mà cần  cài MySql 5.6 để sử dụng thì …