Home / Linux Server / Centos / Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SSMTP trên centos 6

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SSMTP trên centos 6

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình trên centos 6

SSMTP (Simple SMTP) là một phần mềm đưa thư từ máy local tới máy mail hub (smtp server). Trong bài viết ta sẽ cấu hình SSMTP để gửi email qua máy chủ thư của gmail ngay từ dòng lệnh linux, thay thế cho .

Bài viết tham khảo từ : https://wiki.archlinux.org/index.php/SSMTP

Bước 1: Cài đặt và cấu hình SSMTP.

Cài SSMTP qua :

Bước 2: Cấu hình SSMTP gửi mail đến gmail

ssmtp configure with gmail

Bước 3: Kiểm tra việc gửi mail tới Gmail

Để gửi thư từ 1 ứng dụng đến gmail qua smtp server, ta phải bật chức năng Less secure apps (ứng dụng kém bảo mật hơn) trong gmail.

Truy cập: https://myaccount.google.com/security#connectedapps

bật ứng dụng kém bảo mật hơn

Thử gửi mail từ dòng lênh:

gửi thành công đến gmail

 

Vậy là cấu hình đã hoạt động tốt.

Chú ý:

bản thân ssmtp không phải là server mail, nó đơn giản chỉ là công cụ “đẩy” email tới 1 smtp server khác. Sử dụng ssmtp rất đơn giản và có thể kết hợp với các ứng dụng khác trên hệ điều hành linux như: posfix, python, php… để gửi mail.

Chúc các bạn thành công!

Chía sẻ bài viết
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Related posts

About sysadmin

Check Also

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Centos 7

WordPress là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để hỗ trợ việc …