Tag Archives: centos

Cách tắt SELinux trên CentOS

SELinux là mô-đun bảo mật hạt nhân Linux cung cấp một cơ chế hỗ trợ các chính sách bảo mật kiểm soát truy cập , bao gồm các điều khiển truy cập bắt buộc (MAC). Nó được tạo bởi tổ chức lớn của NSA. Nó là một tập hợp các sửa đổi kernel và các công cụ không gian người …

Read More »

Hướng dẫn install ssmtp centos 6

ssmtp-featured-image

Hướng dẫn install ssmtp centos 6 SSMTP (Simple SMTP) là một phần mềm đưa thư từ máy local tới máy mail hub (smtp server). Trong bài viết ta sẽ install ssmtp centos để gửi email qua máy chủ thư của gmail ngay từ dòng lệnh linux, thay thế cho sendmail. …

Read More »