Tag Archives: Mailhub

Hướng dẫn install ssmtp centos 6

ssmtp-featured-image

Hướng dẫn install ssmtp centos 6 SSMTP (Simple SMTP) là một phần mềm đưa thư từ máy local tới máy mail hub (smtp server). Trong bài viết ta sẽ install ssmtp centos để gửi email qua máy chủ thư của gmail ngay từ dòng lệnh linux, thay thế cho sendmail. …

Read More »