Tag Archives: Print Nightmare

Lỗi Operation failed with error 0x0000011b là gì?

Operation failed with error 0x0000011b

Gần đây trên các diễn đàn cũng như các nhóm, group facebook về IT thì cụm từ Operation failed with error 0x0000011b được hỏi rất nhiều. Vậy lỗi Operation failed with error 0x0000011b alf gì mà được mọi người quan tâm đến vậy. Lỗi Operation failed with error 0x0000011b là …

Read More »