Tag Archives: COVID-19

COVID không lây lan sang máy tính

“…tất nhiên!” là những gì bạn có thể nghĩ. Đó là một mối đe dọa sinh học, vì vậy nó có thể ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số như thế nào? Nhưng chờ đợi. Trong số các tác động khác, đại dịch này đã tạo ra một sự …

Read More »