Tag Archives: Conti

Phân tích phần mềm độc hại: Trickbot

Trong thời đại ngày nay, chúng ta không còn xử lý những loại vi rút được ghép lại với nhau một cách thô sơ, kiểu homebrew nữa. Phần mềm độc hại là một ngành công nghiệp và các nhà phát triển chuyên nghiệp được tìm thấy để trao đổi, có …

Read More »