Bảo Mật

Chuyên mục bảo mật

Không gian làm việc quan trọng của VMware MỘT Lỗ hổng quyền truy cập dưới hoạt động khai thác tích cực trong tự nhiên

Một tuần sau khi VMware phát hành các bản vá để khắc phục tám lỗ hổng bảo mật trong VMware Workspace ONE Access, các tác nhân đe dọa đã bắt đầu tích cực khai thác một trong những lỗ hổng nghiêm trọng trong tự nhiên. Được theo dõi là CVE-2022-22954, …

Read More »