Bảo Mật

Chuyên mục bảo mật

Các lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện trong Plugin sao lưu của WordPress được sử dụng bởi hơn 3 triệu trang web

Các bản vá đã được phát hành để chứa lỗ hổng bảo mật “nghiêm trọng” trong UpdraftPlus, một plugin WordPress với hơn ba triệu lượt cài đặt, có thể được vũ khí hóa để tải xuống dữ liệu cá nhân của trang web bằng tài khoản trên các trang web …

Read More »