Cấu hình MS SQL Replication – P1

Cấu hình MS SQL Replication – Transactions Replication. Microsoft SQL server có một tính năng rất tuyệt vời là Replication, Có rất nhiều ứng dụng với tính năng này: Sao lưu, đồng bộ dữ liệu trên nhiều máy chủ, chia tải hệ thống… Trong bài viết này tôi đề cập …

Read More »

Thiết lập cảnh báo hệ thống bằng zabbix qua sms

Thiết lập cảnh báo hệ thống bằng zabbix qua sms Mặc định, zabbix cho phép gửi sms cảnh báo đến số điện thoại người nhận thông qua modem gsm cắm thẳng vào server:  GSM modem: “/dev/ttyS0” Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào cũng có thẻ cắm modem …

Read More »