Home / Tag Archives: zabbix send sms

Tag Archives: zabbix send sms

Thiết lập cảnh báo hệ thống bằng zabbix qua sms

Thiết lập cảnh báo hệ thống bằng zabbix qua sms Mặc định, zabbix cho phép gửi sms cảnh báo đến số điện thoại người nhận thông qua modem gsm cắm thẳng vào server:  GSM modem: “/dev/ttyS0” Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào cũng có thẻ cắm modem …

Read More »