Tag Archives: windows 10

Cách tải trực tiếp bộ cài windows 10 từ trang chủ microsoft

Trước đây muốn tải file iso bộ cài windows bạn phải sử dụng công cụ media creation tools tốc độ tải khá chậm, tuy nhiên sau khi đọc bài viết này bạn có thẻ tải trực tiếp file ISO cài đặt windows từ trang chủ Microsoft bằng trình duyệt mà không …

Read More »