Tag Archives: Magecart

Cơ sở hạ tầng Magecart mới được phát hiện tiết lộ quy mô của chiến dịch đang diễn ra

Một chiến dịch lướt qua Magecart mới được phát hiện có nguồn gốc từ một hoạt động tấn công trước đó từ tháng 11 năm 2021. Cuối cùng, hai miền phần mềm độc hại được xác định là lưu trữ mã skimmer thẻ tín dụng – “scanalytic[.]org “và” js.staticounter[.]net “- …

Read More »