Tag Archives: Cách đổi ID Tik Tok

Cách đổi tên người dùng, tên ID trên Tiktok

TikTok cho phép người dùng chọn tên người dùng và tên hiển thị. Khi bạn lần đầu tiên đăng ký dịch vụ chia sẻ video, TikTok sẽ cung cấp tên người dùng ngay lập tức. Tên ban đầu này có thể được tùy chỉnh ngay tại chỗ, nhưng những thay đổi tiếp …

Read More »