Tag Archives: apache

Cách cài đặt WordPress với LAMP trên Ubuntu 18.04

Giới thiệu WordPress là hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên internet. Nó cho phép bạn thiết lập các blog và trang web linh hoạt trên phần phụ trợ MySQL với xử lý PHP. WordPress đã được chứng kiến ​​sự chấp nhận đáng kinh ngạc và …

Read More »

Đặt mật khẩu truy cập cho WordPress wp-admin

bảo vệ wordpress admin bằng http authentication

Bảo vệ thư mục wp-admin và wordpress dashboard bằng file .htaccess là một “thủ tục” quan trọng trong khi dựng site. Nếu hacker có thể truy cập vào wordress dashboard, họ có thể phá hoại mọi công sức của bạn. Một lớp bảo vệ dưới máy chủ có thể ngăn …

Read More »