Tag Archives: CPU

CPU nào là tốt nhất ?

CPU AMD vs Intel: Hiệu năng, tính năng và mọi thứ khác bạn cần biết về CPU nào phù hợp nhất với bạn. AMD với Intel: Bạn nên mua CPU nào? Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về sự khác biệt giữa CPU AMD và Intel và …

Read More »