Hướng dẫn sử dụng nhiều tài khoản skype trên desktop

Skype là 1 ứng dụng rất tuyệt để trao đổi các tin nhắn trong công việc. Cá nhân mình hay dùng vài tài khoản skype khác nhau để làm việc với các nhóm khách hàng khác nhau, vừa đảm bảo bí mật vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì thế việc chạy nhiều cửa sổ skype trên máy tính là việc rất cấp thiết.

Bình thường bạn có thể sử dụng vài trình duyệt web riêng biệt để sử dụng skype for web cũng đáp ứng được yêu cầu này, tuy nhiên lại gặp vấn đề về lưu lịch sử chat vì trên web chỉ cho lưu khoảng 30 ngày.

Dưới đây là hướng chạy nhiều cửa sổ skype trên máy tính (windows or linux)

Với bản skype cũ (7.4x trở về trước) bạn chỉ cần tạo shortcut với nội dung dòng lệnh:

Với bản skype mới (8.x trở lên), cấu trúc lệnh có khác:

Trong Mac OS, bạn có thể tạo file skype.sh với nội dung như sau:

 


Bạn có thể thay profile1 bàng profile2, profile3 … tương ứng với các tài khoản skype

Lưu ý: 1 số máy không cấu h ình đường dẫn chuẩn có thẻ phải thay Skype.app hoặc /Applications/Skype.app

Cần chmod +x skype.sh để cho phép tập lệnh shell được quyền thực thi.

BONUS: Lưu riêng lịch sử chat trong windows.

Bạn có thể chuyển thư mục profile của các tài khoản skype ra riêng 1 chỗ bằng cách:

– Truy cập vào thư mục C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Skype\profile1 và copy/move thư mục profile1 đó sang ổ D ví dụ: D:\skypedata\profile1 hoặc tạo mới các thư mục skype tương ứng.

– Tạo các shortcut tương ứng với command như sau:

 

Từ nay, bạn sẽ không phải lo mất lịch sử chat khi cài lại windows mà quên chưa bakup:))

Lời kết

Việc chạy nhiều cửa sổ skype trên máy tính khá cần thiết khi bạn cần sử dụng nhiều tài khoản skype để liên hệ trong công việc. Hy vọng bài viết này hữu lích đối với bạn

Tải skype tại đây: Download skype

Have fun!

 

Chía sẻ bài viết
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Related posts

About sysadmin

Check Also

Chạy nhiều chương trình quá nên Ram bị đầy và CPU lên cao gây chậm máy

Tại sao máy tính chạy chậm? Nguyên nhân gây lag máy và cách tăng tốc máy tính

Nội dung bài viết1 Máy tính chạy chậm do những nguyên nhân nào?2 1. Máy …