Tag Archives: chạy nhiều cửa sổ skype

Hướng dẫn sử dụng nhiều tài khoản skype trên desktop

Skype là 1 ứng dụng rất tuyệt để trao đổi các tin nhắn trong công việc. Cá nhân mình hay dùng vài tài khoản skype khác nhau để làm việc với các nhóm khách hàng khác nhau, vừa đảm bảo bí mật vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì thế …

Read More »