Tag Archives: Ẩn IP

Của tội phạm mạng và địa chỉ IP

Bạn không thích FBI gõ cửa nhà bạn lúc 6 giờ sáng. Đáng ngạc nhiên, tội phạm mạng thông thường của bạn cũng vậy. Đó là lý do tại sao họ ẩn (ít nhất là những thứ tốt), ví dụ, đằng sau các lớp proxy, VPN hoặc nút TOR. Địa …

Read More »