Tag Archives: tutorials

Cách tạo Đồng hồ đếm ngược với React Hooks

Giới thiệu Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo đồng hồ đếm ngược bằng cách sử dụng React hooks để cập nhật trạng thái và quản lý các hiệu ứng phụ trong một thành phần React. Với React hooks, bạn có thể tạo mã sạch hơn, logic có thể tái …

Read More »

Cách cài đặt WordPress với LAMP trên Ubuntu 18.04

Giới thiệu WordPress là hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên internet. Nó cho phép bạn thiết lập các blog và trang web linh hoạt trên phần phụ trợ MySQL với xử lý PHP. WordPress đã được chứng kiến ​​sự chấp nhận đáng kinh ngạc và …

Read More »