Tag Archives: Tails Os

Người dùng hệ điều hành Tails được khuyên không sử dụng trình duyệt Tor cho đến khi các lỗi nghiêm trọng của Firefox được vá

Những người bảo trì dự án Tails đã đưa ra cảnh báo rằng Trình duyệt Tor đi kèm với hệ điều hành không an toàn để sử dụng để truy cập hoặc nhập thông tin nhạy cảm. “Chúng tôi khuyên bạn nên ngừng sử dụng Tails cho đến khi phát …

Read More »