Tag Archives: Rò rỉ giữa các trang web

14 cuộc tấn công XS-Leaks (Rò rỉ trên nhiều trang web) mới ảnh hưởng đến tất cả các trình duyệt web hiện đại

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 14 kiểu tấn công rò rỉ dữ liệu trên nhiều trang web mới nhằm vào một số trình duyệt web hiện đại, bao gồm Tor Browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari và Opera, v.v. Được gọi chung là “XS-Leaks”, …

Read More »