Tag Archives: Quyền ứng dụng

Khuôn khổ quyền riêng tư mới cho các thiết bị IoT cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát đối với việc chia sẻ dữ liệu

Một kiến ​​trúc nhạy cảm với quyền riêng tư mới được thiết kế nhằm mục đích cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng nhà thông minh theo cách giải quyết các mối quan tâm về chia sẻ dữ liệu và cho phép người dùng kiểm soát …

Read More »