Tag Archives: Phản ứng

Cách tạo Đồng hồ đếm ngược với React Hooks

Giới thiệu Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo đồng hồ đếm ngược bằng cách sử dụng React hooks để cập nhật trạng thái và quản lý các hiệu ứng phụ trong một thành phần React. Với React hooks, bạn có thể tạo mã sạch hơn, logic có thể tái …

Read More »