Tag Archives: leo thang đặc quyền

Bản vá lỗi Hotpatch của Amazon dành cho Log4j Lỗi được phát hiện dễ bị tổn thương do lỗi nâng cấp đặc quyền

“Bản vá lỗi” do Amazon Web Services (AWS) phát hành để đối phó với các lỗ hổng Log4Shell có thể được tận dụng để thoát vùng chứa và leo thang đặc quyền, cho phép kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát máy chủ bên dưới. Nhà nghiên cứu Yuval Avrahami …

Read More »