Tag Archives: iMessage

Các chuyên gia khám phá các cuộc tấn công phần mềm gián điệp chống lại các chính trị gia và nhà hoạt động Catalan

Một cách khai thác zero-click trước đây chưa được biết đến trong iMessage của Apple đã được sử dụng để cài đặt phần mềm gián điệp đánh thuê từ NSO Group và Candiru chống lại ít nhất 65 cá nhân như một phần của “hoạt động bí mật kéo dài …

Read More »