Tag Archives: ghim thư mục trên thanh Taskbar

Hướng dẫn ghim thư mục vào thanh Taskbar

Tại sao phải ghim thư mục vào taskbar? Windows mặc định không cho phép người dùng ghim những thư mục trực tiếp trên thanh Taskbar. Nhưng với thủ thuật mà toiyeuit.com giới thiệu trong bài viết: “Hướng dẫn ghim thư mục vào thanh Taskbar” sau đây thì bạn hoàn toàn …

Read More »