Tag Archives: Galaxy S4

Root và flash Verizon Galaxy S4 VRUFNC5

Dưới đây là kinh nghiệm của tôi với việc root và flash ROM mới hơn trên Samsung Galaxy S4 Verizon Wireless của tôi. Nhờ khai thác hạt nhân được phát hiện gần đây (cả đáng sợ và tuyệt vời), việc root là một phần dễ dàng. Nhờ có bộ nạp …

Read More »