Tag Archives: ConfigCat

Bản phát hành sản phẩm không nên đáng sợ

Mọi Giám đốc sản phẩm và Nhà phát triển phần mềm nên biết rằng việc đẩy các bản cập nhật tính năng vào sản xuất thông qua các kênh truyền thống cũng cổ xưa như vẽ trên tường hang động. Người thông minh luôn nhanh chóng thích ứng với các …

Read More »