Tag Archives: Chiếm đoạt tài khoản

Tìm hiểu cách tin tặc có thể chiếm đoạt tài khoản trực tuyến của bạn ngay cả trước khi bạn tạo tài khoản

Các tác nhân độc hại có thể truy cập trái phép vào tài khoản trực tuyến của người dùng thông qua một kỹ thuật mới được gọi là “tấn công trước tài khoản”, nghiên cứu mới đã phát hiện ra. Cuộc tấn công nhằm vào quá trình tạo tài khoản …

Read More »