Tag Archives: amazon

Google Gỡ bỏ

Sau khi ra mắt phần “An toàn dữ liệu” mới cho ứng dụng Android trên Cửa hàng Play, Google dường như đã sẵn sàng xóa danh sách quyền của ứng dụng khỏi cả ứng dụng dành cho thiết bị di động và web. Sự thay đổi được nhấn mạnh bởi …

Read More »

Bản vá lỗi Hotpatch của Amazon dành cho Log4j Lỗi được phát hiện dễ bị tổn thương do lỗi nâng cấp đặc quyền

“Bản vá lỗi” do Amazon Web Services (AWS) phát hành để đối phó với các lỗ hổng Log4Shell có thể được tận dụng để thoát vùng chứa và leo thang đặc quyền, cho phép kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát máy chủ bên dưới. Nhà nghiên cứu Yuval Avrahami …

Read More »