Linux Server

Chuyên mục chứa bài viết về linux server hoặc các ứng dụng trên nền linux: centos, Ubuntu, Debian…

hướng dẫn cấu hình httpd trên centos

Apache hay là chương trình máy chủ HTTP là một chương trình dành cho máy chủ đối thoại qua giao thức HTTP. Apache chạy trên các hệ điều hành tương tự như Unix, Microsoft Windows, Novell Netware và các hệ điều hành khác. Nó có một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của …

Read More »

Cài đặt alpine linux trên vmware

Đôi khi trong công việc chúng ta cần 1 bản distro linux gọn nhẹ mà lại cung cấp đầy đủ các gói cài đặt thường dùng cũng như có khả năng hoạt động ổn định trong một thời gian dài. Đáp ứng nhu cầu đó, có thể kể đến: Alpine …

Read More »

Hướng dẫn install ssmtp centos 6

ssmtp-featured-image

Hướng dẫn install ssmtp centos 6 SSMTP (Simple SMTP) là một phần mềm đưa thư từ máy local tới máy mail hub (smtp server). Trong bài viết ta sẽ install ssmtp centos để gửi email qua máy chủ thư của gmail ngay từ dòng lệnh linux, thay thế cho sendmail. …

Read More »