guides

Cách cài đặt WordPress với LAMP trên Ubuntu 18.04

Giới thiệu WordPress là hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên internet. Nó cho phép bạn thiết lập các blog và trang web linh hoạt trên phần phụ trợ MySQL với xử lý PHP. WordPress đã được chứng kiến ​​sự chấp nhận đáng kinh ngạc và …

Read More »

Cách sử dụng Terraform với nhóm của bạn

Tác giả đã chọn Quỹ Nguồn mở và Miễn phí để nhận một khoản đóng góp như một phần của chương trình Viết cho DO donate. Giới thiệu Khi nhiều người đang làm việc trên cùng một dự án Terraform từ các vị trí khác nhau đồng thời, điều quan …

Read More »

Lỗi Operation failed with error 0x0000011b là gì?

Operation failed with error 0x0000011b

Gần đây trên các diễn đàn cũng như các nhóm, group facebook về IT thì cụm từ Operation failed with error 0x0000011b được hỏi rất nhiều. Vậy lỗi Operation failed with error 0x0000011b alf gì mà được mọi người quan tâm đến vậy. Lỗi Operation failed with error 0x0000011b là …

Read More »