Bảo Mật

Chuyên mục bảo mật

5 Lợi ích của việc phát hiện dưới dạng mã

TL; DR: Áp dụng một phương pháp hiện đại, theo hướng thử nghiệm để bảo vệ tổ chức của bạn bằng tính năng Phát hiện dưới dạng mã. Trong thập kỷ qua, việc phát hiện mối đe dọa đã trở nên quan trọng trong kinh doanh và thậm chí còn …

Read More »